web analytics
Kategorije
UserOnline

Zaštita velikih divljih mačaka

Kao djeca voljeli smo gledati dokumentarce o životinjama i biljkama iz cijelog svijeta. Bile su to emisije koje su se prikazivale na televiziji za vrijeme zimskih praznika. Zbog toga sam volio te praznike. Oduševljavale su me priče i filmovi o istraživanju tigrova, lavova, jaguara i ostalih velikih divljih mačaka. Vremena su se promijenila i danas ove veličanstvene životinje koje predstavljaju simbol moči i hrabrosti polako gube bitku sa čovjekom. Na globalnom planu ove divne životinje suočavaju se sa prijetnjom svog opstanka u divljini. Velike mačke spadaju među najraširenijim i cijenjenim životinjama širom svijeta. Međutim, danas su ti karizmatični grabežljivci suočeni s mnogim i raznovrsnim prijetnjama koje su uglavnom uzrokovane ljudskim aktivnostima. Sveukupno, njihova populacija opada po uznemirujućoj stopi zbog gubitka staništa i plijena, sukoba s ljudima, krivolova i nezakonite trgovine. Na primjer, populacije tigrova pale su za 95% tijekom posljednjih 100 godina, a afričke populacije lavova pale su za 40% u samo 20 godina. Zbog ovako velikog pada broja jedinki pojedinih vrsta divljih mačaka, mnoge institucije za ekologiju i zaštitu životinja pokrenule su niz mjera sa ciljem da se zaustavi daljnji pad broja ovih životinja.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je, 20. prosinca 2013. godine, 3. ožujak proglasila Svjetskim danom divljine, zato što je na taj dan bila potpisana Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune. Ovaj dan se obilježava sa ciljem jačanja svijesti ljudi o životinjskom i biljnom svijetu s kojim dijelimo ovaj planet.

Ove godine 3. ožujak će proteći u znaku velikih mačaka, predatora čijem opstanku prijeti opasnost. Svjetski dan divljine 2018. godine daje nam priliku da podignemo nivo znanja o stradanju velikih mačaka i da damo podršku globalnim i nacionalnim akcijama za njihovo spašavanje. Zaštitimo ove predivne životinje, dajmo im pažnju koju zaslužuju i spriječimo njihov nestanak sa zajedničke nam planete Zemlje