web analytics
Kategorije
UserOnline

Žabice

Vodozemci imaju važnu ulogu u ekosustavu. Svojom brojnošću predstavljaju važan izvor hrane za mnoge druge životinje i ptice. Nestankom vodozemaca narušava se hranidbeni lanac i prirodna ravnoteža ekosustava.

Čovjek ima velike koristi od vodozemaca, a da toga nije niti svjestan. Kako se vodozemci hrane raznim kukcima koji su često prenosioci bolesti od kojih može oboljeti čovjek, smanjuju brojnost kukaca i indirektno štite ljude od pojedinih bolesti. Po ljeti olakšavaju život čovjeku od najezde komaraca. Mnoge žabe na svojoj koži imaju kožne žlijezde koje proizvode razne kemijske tvari koje čovjek koristi u farmakološke svrhe. Žabe su i nezaobilazan organizam u edukaciji (sjetimo se prvih sekcija žaba u školi). Provedena su mnogobrojna znanstvena istraživanja na žabama pa one predstavljaju i izvrsne pokusne životinje. Kako vodozemci pa tako i žabe dišu kroz kožu, a propuštaju i vodu kroz nju, vrlo brzo reagiraju na zagađenja u okolišu. S obzirom na ova svoja fiziološka svojstva, žabe kao i drugi vodozemci odlični su indikatori zagađenja okoliša. Na žalost zadnjih nekoliko desetljeća pada brojnost populacije vodozemaca, tako i žaba. Mnogobrojni su uzroci opadanja brojnosti vodozemaca kako u svijetu tako i kod nas u Hrvatskoj. Svjedoci smo svakodnevnog uništavanja staništa vodozemaca, bilo krčenjem njihovih staništa, bilo regulacijom rijeka ili naprosto isušivanjem tla kojima će se promijeniti namjena. Intenzivna upotreba kemikalija u poljoprivredi i šumarstvu dodatno ugrožava opstanak vodozemaca i žaba u prirodi. Ugrožena je njihova reprodukcija, dolazi do trovanja i uginuća vodozemaca, a mnogi otrovi djeluju teratogeno na potomstvo. Posljedica toga je pojava deformiranih jedinki koje često ne mogu preživjeti u prirodi. Poznata je činjenica da čovjek utječe na klimu i svojom aktivnošću mijenja klimu. Globalno zagrijavanje klime, pojava dugotrajnih suša ili kiselih kiša jako utječu na brojnost populacije vodozemaca pa i žaba. Zbog promjene temperature i vlage, složeni ciklus razmnožavanja i preobrazbe se mijenja što direktno utječe na brojnost populacije žaba i drugih vodozemaca. Mnogobrojne žabe stradavaju pod kotačima automobila, a druge završavaju u kuhinjama gdje se pripremaju fina jela od njih. Žabe i drugi vodozemci mogu oboljeti od različitih bolesti, a njihovi uzročnici su bakterije, virusi i gljivice. Oštećenjem atmosferskog omotača oko Zemlje pojačava se UV zračenje na površini zemlje koje ima poguban utjecaj na žabe kao što su smanjena otpornost organizma i usporen rast.

Naše žabe kao i ostali vodozemci su u opasnosti i trebamo ih zaštititi. Zato se svake godine zadnja subota u travnju slavi kao Dan žaba, a koji se slavi diljem svijeta sa svrhom da nas podsjeti na prisutnost ovih životinja u našem okolišu i na korist koju imamo od njih. Radi učinkovite zaštite vodozemaca u Republici Hrvatskoj donesen je Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 99/2009). Čuvajmo naše žabe, divimo im se, a u toplim ljetnim večerima uživajmo u njihovom veselom kreketanju.

 

Izvori slika:

https://en.wikipedia.org/wiki/Edible_frog

http://www.herpetofauna.at/index.php/listeamphibien