Svijet oko nas
Kategorije

Milijarde ljudi, u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju, svakodnevno imaju koristi od korištenja divljih vrsta za hranu, energiju, materijale, lijekove, rekreaciju , inspiraciju i mnoge druge vitalne doprinose dobrobiti ljudi. Ubrzana globalna kriza bioraznolikosti, s milijunima vrsta biljaka i životinja pred izumiranjem, prijeti ovim doprinosima ljudi. Svjetski dan divljih vrsta prilika je za slavljenje mnogih prekrasnih i raznolikih oblika divlje faune i flore te za podizanje svijesti o mnoštvu dobrobiti koje njihovo očuvanje pruža ljudima. U isto vrijeme ovaj Dan nas podsjeća na hitnu potrebu za pojačanom borbom protiv zločina koji se odvija protiv divlje flore i faune pri čemu dolazi do smanjenja vrsta na našoj planeti uzrokovanog ljudskim djelovanjem, što ima široki raspon gospodarskih, ekoloških i društvenih učinaka. S obzirom na ove različite negativne učinke, cilj održivog razvoja je usmjeren na zaustavljanje gubitka bioraznolikosti.

Ove godine Svjetski dan divljih vrsta obilježit će se pod temom “Partnerstva za očuvanje divljih životinja”. To će nam omogućiti da slavimo sve napore za očuvanje bioraznolikosti. U okviru ove teme biti će usmjerena pažnja na dvije podteme:

– Morski život i oceani pri čemu ne treba zaboraviti na činjenicu da je oko 70% našeg planeta prekriveno vodom, pa je očuvanje mora vrlo važno za očuvanje mnogih divljih vrsta.

– Posao  i financije su vrlo važna podtema jer na globalnoj razini, napori za očuvanje moraju se financirati i taj posao treba biti obavljen u suradnji sa vladama država, poduzetnicima, multinacionalnim kompanijama koje od svojih zarada trebaju osigurati dio novca za zaštitu divljih vrsta.

Danas slavimo i 50. godišnjicu Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune (CITES) te mu se odaje priznanje značajnom doprinosu koji je CITES dao održivosti, očuvanju divljih životinja i bioraznolikosti.

Svi mi moramo promijeniti naš odnos prema prirodi i moramo raditi zajedno.

 

Arhiva