Šuma i šumske životinje

Šuma je stanište mnogobrojnih životinja. One u šumi nalaze svoj dom, mjesto gdje se odmaraju, noće, gdje donose na svijet svoje mladunce i gdje ih hrane i podižu. Šuma je i mjesto gdje se životinje sakrivaju od opasnosti, gdje u bijegu spašavaju svoj život. Šuma je mjesto mira i tišine gdje čovjek može doživjeti i osjetiti istinski mir, osjetiti miris prirode, osjetiti njezinu snagu i ljepotu. Šuma svaki dan živi svoj život, ona nije statična već vrlo dinamični organizam koji ima svoje zakone po kojima živi i opstaje. Šuma je zajednica biljaka i životinja koje su našle međusoban sklad rađanja, života i umiranja. Šuma je živi organizam koji može živjeti mnogo godina, ali može i oboljeti. Šume trebamo čuvati radi njene ljepote, biljaka i životinja koje ju sačinjavaju, radi koristi koju daju čovjeku u njegovom opstanku na planeti Zemlji. 

Mnogobrojne su vrste životinja koje žive u šumi. Bez tih životinja šume bi bile prazne, tihe, možda i mrtve. Šumske životinje  daju šumi njenu čar i ljepotu, živost i ljepotu života. Iz ove povezanosti između životinja i biljaka koje vidimo u šumi mi ljudi trebali bi nešto naučiti. Trebali bi naučiti o nama samima, o ljepoti međusobnog druženja i uvažavanja. Gledajući šumu i proučavajući njene prirodne zakone življenja i opstanka možda nađemo rješenja i za opstanak nas ljudi na ovom planetu. Čuvajmo prirodu, čuvajmo šume i njezine stanovnike, biljke i životinje.