Kako ženke morske kornjače svoja jaja legu u rupe na pješčanim plažama, mlade kornjačice koje se izlegu iz jaja moraju proći ne mali put od mjesta gdje su se izlegle pa do ulaska u more. Na tom putu prijete im mnogobrojni grabežljivci poput morskih ptica, rakova, pasa lutalica, lisica, štakora, pa čak i divljih svinja. Zbog intenziviranja i širenja turizma, ljudi sve više okupiraju pješčane plaže, te svojom aktivnošću stvaraju buku koja ometa kornjače u traženju povoljnog mjesta za gradnju gnijezda. Ako je buka dugotrajnija kornjače mogu i odustati od gniježđenja za dotičnu sezonu. Mlade, tek izlegnute kornjačice po dolasku u more postaju plijen grabežljivim ribama koje znatno smanjuju njihov broj. Na smanjivanje broja morskih kornjača veliki utjecaj ima smeće koje pluta morem. Tako na primjer najlonske vrečice za njih predstavljaju posebnu opasnost jer kornjače njih zamijenjuju sa meduzama kojima se hrane. Pojedena najlon vrečica dovodi do začepljenja probavnog sustava kornjače i na kraju ona ugiba. Zato dobro razmislimo slijedeći put kada bacimo najlon vrečicu u more, jer tim činom možemo jednom lijepom biću oduzeti život. Osim smeča koje se svakodnevno baca u more, za kornjače veliku opasnost predstavljaju i ribarske mreže u koje se kornjače zapletu i na kraju ugibaju. Kako su veliki grabežljivci kornjače mogu progutati i ribarske udice, koje prolaze probavnim sustavom te se zabadaju u stijenku jednjak, želuca ili crijeva dovodeći do infekcije i nekroze tog dijela probavila. Ako se ne pomogne na vrijeme ovako unesrećenoj kornjači (operativnim zahvatom) ona će neminovno uginuti. U ovom članku dajem i slike razudbe jedne kornjače koju sam obducirao radi utvrđenja uzroka uginuća. Morske kornjače stradavaju i od brodova i glisera. Naletom velikih brodova i brzih glisera na njih dolazi do smrtonosnih ozljeda i ugibanja kornjača (vidi slike u prilogu). Sve ovo do sada nabrojano je rezultat ljudske aktivnost, dakle možemo reči da je čovjek ipak največa prijetnja opstanku ovih bića čije je evolucija puno duža nego čovjeka. Pokušajmo spasiti ova divna bića jer i ona imaju pravo živjeti na ovom planetu. Slike prikazuju kornjaču stradalu od naleta broda.

Ozljeda glave morske kornjače!

Uginula kornjača.

Fraktura lubanje morske kornjače.

Pogled s prednje strane.

Ribarske udice također predstavljaju veliku opasnost za morske kornjače. Bez brze pomoći one ugibaju.