web analytics
Kategorije
UserOnline

Stradavanje ježeva u prometu

Ovih dana primjećujem veliki broj pregaženih ježeva na cestama. Ove za čovjeka korisne životinje, u svojim potragama za hranom često prijelaze cestu i tu stradavaju pod kotačima automobila. A što znamo o toj korisnoj životinji. Jež je u našoj zemlji autohtona vrsta. Zovemo ga još i sjeverni bijeloprsi jež (Erinaceus roumanicus). Premda naseljava poljska i šumska staništa, često ga nalazimo u blizini ljudskih naselja. Tijelo mu je s gornje pokriveno bodljama koje mu služe za zaštitu, a sa donje strane je gol. Životni vijek mu je oko 5 godina, no može živjeti i duže. Hrani se biljnom i životinjskom hranom koju traži u sumrak i po noći, dok se danju uglavnom odmara. Tražeći hranu uglavnom oko svojega gnijezda može prijeći i nekoliko kilometara. U jesen intenzivira svoju potragu za hranom kako bi nakupio veću količinu potkožne masti koja će ga grijati i prehranjivati za vrijeme zimskoga sna. Kako spava u pravom zimskom snu on je pravi hibernar.  Krajem listopada započinje mu zimski san koji traje sve do mjeseca travnja.  Dužina dana, toplina sunca i zagrijavanje tla bude ga iz sna, nakon čega kreće u potragu za hranom kako bi se pripremio za nadolazeće parenje. Sezona parenja kod ježa traje između svibnja i rujna, ali najintenzivnije se odvija u svibnju i lipnju. Pažnja u ovom periodu popušta i daje se prednost ljubavnom žaru koji mnoge ježeve košta glave. Zbog toga ih nalazimo u povećanom broju pregažene na cestama. Vozači trebaju biti na oprezu i po mogućnosti izbjegavati gaženje ovih lijepih i korisnih životinja. Više o istočnoeuropskom ježu može se naći na web stranici ekološke udruge „Čiopa“.

Izvor slika: Wikipedija