web analytics
Kategorije
UserOnline

Promocija nove knjige A. Frkovića

U petak 7. srpnja ove godine u upravnoj zgradi nacionalnog parka „Risnjak“ u Crnom Lugu održana je promocija knjige „ Priručnik za ocjenjivanje lovačkih trofeja „ našeg poznatog lovnog stručnjaka gospodina Alojzija Frkovića. Premda je prva promocija ove knjige bila u sklopu Osječkog sajma lova i ribolova u travnju ove godine, LS PGŽ osjećao je potrebu da još jednom napravi promociju ove knjige koja je posljednje pisano djelo našeg Alojzija. Promociju i uvodnu riječ imao je Predsjednik LS Primorsko-goranske županije, dr. sc. Josip Malnar koji je ukratko govorio o knjizi i organizaciji izrade samog dijela, zahvalivši se autoru na njegovom cjelokupnom doprinosu u promociji lovstva kroz pisanu riječ. Gospodin Dejan Švob kao Predsjednik komisije za ocjenu trofeja LS Primorsko-goranske županije, u kratkom je govoru sudionike skupa upoznao sa životom i dijelom samog autora ispričavši i poneku anegdotu iz njegovog života. Profesor dr. sc. Marijan Grubišić koji je bio recenzent knjige upoznao je prisutne sudionike sa knjigom, sadržajem i novostima u ovom drugom izmijenjenom i dopunjenom izdanju. Kako je ovo osim promocije knjige bilo i sjećanje na preminulog Alojzija Frkovića, skupu se obratila i njegova supruga gospođa Zrinka Frković koja je u vrlo emotivnom govoru opisala život i rad svojeg supruga te izrazila zahvalnost Predsjedniku LS Primorsko-goranske županije, g. Josipu Malnaru, Predsjedniku Hrvatskog lovačkog saveza Republike Hrvatske g. Đuri Dečaku,  Županiji Primorsko-goranskoj i tajniku LS Primorsko-goranske županije koji su pomogli u uređivanju i tiskanju ovog priručnika. Skupu se obratila dugogodišnja suradnica i prijateljica Alojzija Frkovića, gospođa Blaženka Kulić koja je govorila o suradnji sa gospodinom Frkovićem na sakupljanju materijala za njegove knjige.
Ovo drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje u odnosu na prijašnje slikovno je bogatije što će svakako pomoći lovcima u razumijevanju ove tematike. Novost ovog priručnika predstavlja poglavlje Trofejne značajke krupne divljači i određivanje starosti. Kako je lovac uz stečeni trofej dužan komisiji dostaviti i donju čeljust, određivanje dobi odstrijeljene divljači prema istrošenosti zubala je obvezatna radnja kod ocjenjivanja trofeja. Ovo poglavlje napisano je stručno i lako razumljivim jezikom obogaćeno mnogobrojnim slikama u boji i crtežima. Osim kratkog povijesnog pregleda razvoja formula za ocjenjivanje lovačkih trofeja, autor je u poglavlju Pravni i drugi propisi iz područja ocjenjivanja i vrednovanja lovačkih trofeja naveo sve važeće domaće propise i dokumente koji reguliraju pitanje ocjenjivanja lovačkih trofeja.
Interesantno je poglavlje o lovačkim izložbama u Hrvatskoj i svijetu, gdje se čitalac može upoznati kroz povijest o najznačajnijim održanim lovačkim izložbama na kojima su izlagani trofeji iz Hrvatske od kojih su mnogi bili u medalji.
U posebnom dijelu opisane su formule i upute za ocjenjivanje trofeja divljači. Uz veliki broj fotografija u boji i crno-bijelih, nalaze se brojne skice trofeja na kojima su označene linije mjerenja trofeje i brojevi koji opisuju dotične mjere. Na kraju svakog opisnog dijela ocjenjivanja pojedine vrste trofeja nalaze se brojne tablice kao npr. (tablica za utvrđivanje točaka za raspon rogovlja u jelena običnog i srnjaka, pomoćna tablica za ocjenjivanje kruna u mogućim kombinacijama, tablice za utvrđivanje točaka odbitaka kod jelena lopatara, tablica za utvrđivanje početka druge i početka treće trećine duljine rogova muflona i dr.). Ista metodika opisa mjerenja dana je za trofeje lubanja i krzna.
Na kraju priručnika u poglavlju Tablični dio nalazi se ljestvice svjetskih i nacionalnih najjačih trofeja rogovlja srnjaka, jelena običnog, jelena lopatara, jelena aksisa, rogova divokoze/divojarca, muflona, kljove vepra, krzno i lubanja smeđeg medvjeda, sivog vuka i euroazijskog risa, divlje mačke, čaglja, te lubanja lisice i jazavca.
Uvjeren sam da će ovaj Priručnik biti odličan udžbenik lovcima za polaganje ispita za ocjenjivače trofeja, a za one koji se već bave ocjenjivanjem velika pomoć u njihovom radu.
Opis slika:
Slika 1: Voditelji promocije (s lijeva na desno) dr. sc. Josip Malnar, prof. dr. sc. Marijan Grubešić, Dejan Švob dipl. inž. šum.
Slika 2: prof. dr. sc. Marijan Grubešić recenzent priručnika.
Slika 3: Dejan Švob, dipl. inž. šum. govori o životu i dijelu autora  knjige gospodinu Alojziju Frkoviću.
Slika 4: prof. dr. sc. Marijan Grubešić govori o dopunama i važnosti izdavanja novog Priručnika.
Slika 5: Gospođa Zrinka Frković govorila je o radu i pisanom djelu pokojnog supruga Alojzija Frkovića.
Slika 6: Gospođa Blaženka Kulić prisjetila se svoje suradnje sa autorom Priručnika.
Slika 7: Naslovnica Priručnika za ocjenjivanje lovačkih trofeja, autora Alojzija Frkovića.