web analytics
Kategorije
UserOnline

Pravila higijene i pravilne tehnike rukovanja

Nakon odstrijela divljači lovac ima obvezu da što prije izvrši odrobljavanje (evisceraciju) unutarnjih organa, pripremi ih za pregled, a divljačinu što prije rashladi. Sve radnje obavlja koristeći se pravilnom tehnikom i uz uvažavanje higijenskih načela. Pri samom izvođenju ovih radnji, lovac promatra odstrijeljenju divljač izvana (površina tijela), unutarnje stijenke grudne i trbušne šupljine, te izvađene organe. Svoja zapažanja prenosi educiranom pregledavaču koji obavlja detaljniji pregled, uzima uzorke tkiva za pretragu na prisutnost trihinela i krvi za pretragu na klasičnu svinjsku kugu. Pridržavajući se pravilne tehnike rukovanja sa odstrijeljenom divljači i higijenskih načela smanjuje se opasnost od kontaminacije mesa divljači.

Prezentacija u pdf formatu

Seminar za osposobljavanje lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište