web analytics
Kategorije
UserOnline

Patka lastarka (Anas acuta)

Mužjak patke lastarke na vodiPatka lastarka ima još i druge nazive kao npr. repaš, vrbar, patka dugorepa, strižorep, vrb. Po veličini odgovara gluhari, ali se razlikuje od nje okruglom glavom i dugačkim vitkim vratom. Najznačajnija je razlika u repu mužjaka, čija su srednja pera dulja oko 15 cm i sliče lastinu repu, pa joj otuda potječe i ime.

Dugačka je 50 – 60 cm, a raskriljena od 80-95 cm. Krila su joj uža i šiljatija nego u gluhare. Mužjakova glava je boje čokolade, a vrat i donji dio tijela su bijele boje. Gornja je strana tijela siva, a repna su pera crne boje kao i podrepak, osnova kojeg je bijelkaste boje.
Ženka je smečkastosive boje poput gluhare, ali ima znatno duži rep. Plavičasti kljun njezina je važna odlika i njime se razlikuje od gluhare, koja ima žuti kljun, i kreketaljke kod koje su samo rubovi kljuna narančasti. Ne samo repna pera, nego cijela pojava pokazuje da je lastarka pokretljivija i elegantnija od drugih pataka pa je nije teško razlikovati od njih.
Lastarka je vrlo plaha i boji se čovjeka. Pliva držeći vrat uspravno ili savijeno, a rep joj je podignut. Roni kao i gluhara samo kad je ranjena ili u opasnosti. Leti brzim zamasima krila, pri čemu stvara šišteći zvuk. Glasa se rijetko i tiho, više ženka od mužjaka, čije je kvakanje tanje nego u patke gluhare i više grleno.
Lastarka poput gluhare uzima hranu plivajući i držeći glavu pod vodom, pri čemu kljunom zahvaća biljnu i životinjsku hranu koju može tako dohvatiti. Od biljne hrane uzima alge, šaš, korijenje i sjemenje vodenih biljaka, ali i onih s obale. Od životinjske hrane jede razne mekušce, crve, račiće, vodozemce i sitne ribice.
U našu zemlju dolaze iz sjevernih krajeva u jesen te mnoge u nas i zimuju. U dolasku jata su lastarki malena i u njima je nekoliko desetaka jedinki. Na zimovalištima u njihovim jatima može se skupiti i nekoliko tisuća pataka. Lastarke se sparuju tijekom ožujka, a ženke najčešće gnijezde tijekom travnja i svibnja. Vjernost parova manje je izražena nego u gluhara i često mužjaci bez predhodna snubljenja gaze (pare) ženke. Ženke same prave gnijezdo, u nekom udubljenju u zemlji blizu vode. Materijal za izgradnju gnijezda pronalaze u bližoj okolini poput suhih grančica i trave, a iznutra ga oblažu paperjem koje počupaju sa svojeg tjela. Lastarka snese 7-12 jaja, na kojima leži 22-24 dana, dakle 4-5 dana kraće od gluhare i 2-3 dana o kreketaljke. Budući da im je vrijeme ležanja na jajima kraće, tako je i njihov rast brži te sa 40-45 dana lete i odmah se osamostaljuju.
Kod nas se lastarka rijetko gnijezdi, uglavnom u sjeveroistočnim dijelovima zemlje i smatramo je selicom, a kako nespareni mužjaci ostaju kod nas, stvara se dojam da ih se gnijezdi više.

Patka lastarka ženkapatka lastarka-muzjak i ženkapatka lastarka (anas acuta)

Glava mužjaka patke lastarkeMužjak patke lastarke na vodimužjak patke lastarke