Osvanulo je još jedno vrijedno djelo našeg istaknutog šumara i lovca Alojzija Frkovića, knjiga o tetrijebu gluhanu u Gorskom kotaru.  Pisana razumljivim i ne stručnim jezikom u knjizi možemo pratiti povijest jedne životinjske vrste koja je nekada krasila šume Gorskog kotara. Pisana kroz sedam poglavlja upoznajemo se s Gorskim kotarom kao staništem tetrijeba kroz povijest , te osobitostima klime, konfiguraciji terena, šumskim sastojinama i izvorima hrane koji su omogućili da se tetrijeb gluhan naseli na ova područja. Kroz opise povijesnih zbivanja možemo pratiti ljude, život i običaje, događaje na ovom području te suživot stanovnika Gorskog kotara sa ovom veličanstvenom pticom.
Zanimljivi su prvi statistički podaci o ulovu i procijeni brojnosti tetrijeba gluhana. Interesantna je činjenica da protekla dva svjetska rata nisu imala negativan učinak na tetrijeba kao šumsku vrstu koja obitava udaljenije i više predjela te ima skrovit način života.
U opisivanju svake životinjske vrste ne mogu se izostaviti prirodoslovne značajke dotične vrste. I ovdje je autor pokazao svoje široko i stručno znanje. Detaljno je opisana biologija, anatomija i fiziologija tetrijeba, njegova rasprostranjenost u svijetu, Europi i Hrvatskoj, prehrana, razmnožavanje, životni vijek i utvrđivanje starosti, opis staništa, način života i ponašanje, te na kraju bolesti i neprijatelji tetrijeba gluhana.
Danas je tetrijeb gluhan pred izumiranjem i sve bliže popisu životinjskih vrsta u „Crvenoj knjizi“. Potrebno je ponovno uspostaviti kontrolirani uzgoj i stalni „monitoring“ tetrijeba gluhana. Kako se to radilo prije, autor knjige opisuje u poglavlju „Naseljavanje i kontrolirani uzgoj tetrijeba gluhana“. Za lovce posebno mlade, ali i one nešto starije interesantno će biti za pročitati poglavlje „Korištenje i lov tetrijeba“. Za ocjenjivače trofeja napisan je opis trofeje tetrijeba gluhana, formule za ocjenjivanje trofeje i izgled trofejnog lista.
Kakvo je danas stanje tetrijeba gluhana u Gorskom kotaru? Odgovor na ovo pitanje nalazi se u pretposljednjem poglavlju knjige u kojem su navedene aktivnosti i prikazan kartončić u obliku dopisnice za unos podataka o prisutnosti tetrijeba gluhana u Gorskom kotaru.        Zbog izvanredne ljepote, tetrijeb gluhan bio je inspiracija mnogih likovnih umjetnika. Dio njihovih radova prikazan je na kraju knjige.
Listajući i čitajući na kraju ovu knjigu postajem sve više svjestan izreke koju mi je jednom prilikom rekao moj dragi prijatelj ali i učitelj Alojzije: „Tibore zapisujte sve što ste vidjeli, sva događanja koja su se zbila, jer što se ne zapiše kao da se nije niti dogodilo“. Na tragu ovih riječi i ovaj tekst je moj skromni doprinos velikom djelu Alojzija Frkovića.

Dr.sc. Tibor Andreanszky, dr.vet.med.