web analytics
Kategorije
UserOnline

Nova grupa lovaca osposobljena za pregled divljači namijenjene stavljanju na tržište

U subotu 12.03.2016. u organizaciji Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije održan je seminar za lovce lovačkih društava iz ove županije koji se osposobljavaju za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište.

Izvedbeni nastavni plan osposobljavanja obuhvaćao je slijedeća nastavno ispitna područja:

  1. Anatomija, fiziologija i ponašanje divljači
  2. Neprirodno ponašanje i patološke promjene koje se javljaju kod divljači zbog bolesti, onečišćenja okoliša ili drugih čimbenika koji mogu utjecati na zdravlje ljudi nakon konzumacije mesa te divljači
  3. Pravila higijene i pravilne tehnike rukovanja, prijevoza, evisceracije, uzorkovanja i dostave uzoraka divljači nakon odstrela.
  4. Odgovarajući propisi koji se odnose na zdravlje životinja i ljudi te higijenske uvjete koji uređuju stavljanje divljači na tržište.

Nakon predavanja koja su održana uz projekciju mnogobrojnih slika polaznici seminara imali su provjeru znanja putem pismenog testa kojeg su svi uspješno položili. Novo osposobljeni lovci za prvi pregled mesa divljači još jedna su garancija svim ljubiteljima ove vrste mesa da slobodno i sigurno mogu konzumirati mnogobrojna jela napravljena od divljači. Čestitam svim polaznicima seminara sa željom da kao educirani lovci za pregled mesa divljači obavljaju svoj posao stručno i savjesno.