web analytics
Kategorije
UserOnline

Međunarodni dan šuma 2019.

Dolaskom proljeća 21. ožujka ujedno slavimo i Međunarodni dan šuma. Šuma je stanište mnogobrojnih biljaka i životinja koje žive u zajedničkoj simbiozi. Čovjek od šume ima mnogobrojne koristi kao npr. drvo za ogrjev, za izgradnju kuća, namještaja, brodova. U šumi rastu mnogobrojne ljekovite biljke, gljive koje koristimo u ishrani (samo jestive), u šumi beremo kestene od kojih pripremamo ukusne kolače. Mnogobrojne divlje životinje i ptice našle su dom u šumi. O šumi možemo razmišljati kao o nekom velikom filteru zraka koji apsorbira veliku količinu ugljičnog dioksida, a stvara kisik bez kojeg ne bi mogli živjeti. Velika je uloga šuma u održavanju klime, vlažnosti zraka, isušivanju tla i eroziji tla. Veliki broj ljudi živi od šume i u njoj nalazi svoju egzistenciju. Svakim danom otkrivaju se neke nove spoznaje o šumi kao živom organizmu. Ali i taj organizam može oboljeti i dovesti do nestanka šume. Da bi sačuvali šume za naše potomke potrebno je mnogo učenja i rada, a upravo je tema ovogodišnjeg međunarodnog dana šuma posvećena učenju i obrazovanju o šumama, „Forests and education“.  Učimo o važnosti šuma, obrazujmo šumarske stručnjake, educirajmo našu djecu kako jednog dana ne bi ostali bez vrijednog blaga zvanog šuma.

 

 

 

 

 

Izvori slika:

https://ourworldindata.org/forests