web analytics
Kategorije
UserOnline

Međunarodni dan akcije za rijeke

Kiše padaju danima, a zbog toplog vremena tope se velike količine snijega. Riječna korita prikupljaju svu tu vodu pri čemu se diže razina vode u rijekama. Nasipi i brane koje je izgradio čovjek sa ciljem da ukroti rijeku ne mogu izdržati pritisak vode, brane pucaju, nasipi se ruše i rijeka se izljeva iz svog korita plaveći velika zemljišna područja i naselja gdje žive ljudi i domaće životinje. Velika šumska područja u trenu postaju šumske močvare, a divljač koja nije uspjela pobjeći stradava. Štete su velike. Ovih dana smo svjedoci ovakvom scenariju gdje se ruše kuće zbog klizanja zemljišta, izlijevanja rijeka. Rijeke nisu mrtvi kanali u kojima nema života. One su živi  i dinamični sustavi sa velikom biološkom raznolikošću. Rijeke se mogu djelomično ukrotiti izgradnjom nasipa i brana, ali rijeka mora teći nizvodno, mora se širiti i razlijevati, mora „disati“. Svake godine diljem svijeta tisuće ljudi diže glas kako bi ukazali na važnost očuvanja i zaštite rijeka koje su duboko povezane sa čovjekom i njegovim opstankom. Međunarodni dan akcije za rijeke, koji se obilježava 14. ožujka, dan je kada slavimo uspjehe u uklanjanju brana i ponovno uspostavljanje riječnog toka. To je dan kada bi trebali izaći iz naših kuća i stanova i prosvjedima zahtijevati promjenu dosadašnje loše prakse u upravljanju rijekama. To je dan kada se međusobno educiramo o prijetnjama s kojima su suočene naše rijeke. To je dan za ujedinjenje svih ljudi u svijetu kojima je stalo do zaštite rijeka, a  djelujući zajedno ukazujemo da problemi nisu samo lokalnih već globalnih razmjera. Očuvajmo rijeke svijeta, bilo da su male ili velike za buduće generacije.

Izvor slika: Internet