Rasprostranjenost:
Rasprostranjen je u većem dijelu Europi na područjima velikih šuma i uz veće rijeke i jezera -Dunava,Save, Drave, Kopački rit, te brdskim i planinskim šumama Mađarske, Rumunjske, Češke, Slovačke, Hrvatske, Slovenije, Njemačke, Austrije, a u manjem broju i u Poljskoj, europskom dijelu Rusije, Norveškoj, Švedskoj, Španjolskoj, Francuskoj i Danskoj. Kod nas u Hrvatskoj ima ga na području Baranje, Slavonije i Gorskog kotara. Nalazimo ga u Vojvodini i Sloveniji.

Kako izgleda jelen:
Ima skladan oblik tijela, u grebenu viši nego u križima. Noge su mu visoke i snažne koje mu služe za dugo i ustrajno trčanje. Specifičan oblik i veličina rogova ukazuju nam da je prilagođen za kretanje na otvorenim prostorima gdje nema guste vegetacije. Duljina tijela može biti od 225-275 cm, visina u grebenu 120-150 cm, a dužina repa mu iznosi 20-25 cm. Težina tijela mužjaka kreće se u rasponu od 125 – 300 kg, a kod košute od 70 – 130 kg. Snažna građa mišića i tetiva omogućuje mu brzi bijeg te skok i do 12 m u duljinu i 3.5 m u visinu. Kreće se korakom, kasom ili trkom. Jeleni imaju ukupno 34 zuba, a od toga 22 mliječna. Zamjena mliječnih zubi završava se između 30. i 34. mjeseca života. Od proljeća do jeseni boja dlake jelena je hrđavo crvena, a na trbuhu bjelkasta. Zimska dlaka je dulja, gušća, tamnosmeđe do smeđe-sive boje. Stražnjica je bjelkasta do žutocrvena i obrubljena tamnosmeđom duljom dlakom. Mužjak na vratu ima dulju dlaku, tj. grivu koju košute nemaju. Jelen ima rogove, a košuta samo u iznimnim slučajevima (hormonalni poremećaj). Mužjak ima mirisnu žlijezdu na korijenu repa, ženka je ima na čelu, a kod oba spola mirisne žlijezde se još nalaze na vanjskoj strani skočnog zgloba (tarzalne žlijezde). Rog ima istu funkciju i značaj kao i rog srnjaka, a djelovi roga su: vijenac, nadočnjak, srednjak, kruna roga, grana roga, a mogu biti prisutni parošci ledenjak (između nadočnjaka i srednjaka) i vučjak (između srednjaka i krune roga).
Sva osjetila su odlično razvijena i premda ima astigmatično građeno oko i puno bolje razlikuje predmete u okolini od srne.

Ponašanje:
Po ponašanju jelen je životinja sumraka, ali je aktivan i u vrijeme sunčeve svjetlosti. Na njegovu aktivnost djeluju duljina trajanja i intenzitet sunčevog svjetla. Ako je svjetlost kraća i slabija aktivniji je po danu, a za jakog sunca je aktivan u noćnim satima. U ponašanju je uočljiv jaki socijalni nagon. Košute cijelu godinu žive u krdima, a jelen odvojeno od krda. Stariji jeleni su osim socijalnom udaljeni i grupnom razdaljinom, tako da postoji dva tipa krda, čvrsto krdo košuta s teladi i jednogodišnjim i dvogodišnjim jelenima i slabo povezana krda u kojima se nalaze jeleni različite starosti. Jako stari mužjaci žive samotničkim životom. Odnos prema staništu je takav da se može prilagoditi i relativno malenom prostoru iako je migracija osnovna karakteristika jelena. Ovim životinjama je duboko usađen nagon za sezonsko seljenje, ljeti u više, a zimi u niže predjele. Danas se međutim više ne sele kao nekada kad su im glavni selidbeni putovi bili duž tokova velikih rijeka. Jeleni se također sele i zbog parenja, godišnjeg doba i slično. Mužjaci se glasaju rikom, a u opasnosti bauču dubljim tonom. Za vrijeme parenja ženke se oglašavaju s “ah” i “ang”, a ranjene životinje ispuštaju kratki glas sličan rikanju. Tijekom 24 sata u 5-7 navrata traži hranu i za to mu je potrebno vrijeme od 7-10 sati. U prehrani jelena razlikujemo ove kategorije hrane: mekanu, žilavu, tvrdu te balastne tvari. Osim vode za piće potrebna im je i voda za kaljužanje te sol za izgradnju i okoštavanje rogova.

Razmnožavanje:
Parenje se u nizini odvija u 8. i 9. mjesecu, a u planinama u 9. i 10. mjesecu. Tek se u sezoni parenja mužjaci približavaju ženkama te dolaze na “rikališta” na kojima se međusobno bore za pravo na parenje. Tijekom borbi mogu izgubiti čak do 30 kg. S obzirom na to da žive u poligamiji parenje predstavlja napor koji uz prethodne borbe i neuzimanje hrane može dovesti do takve iscrpljenosti da mužjak izgubi do 30 kg težine. Ovako iscrpljeni mogu uginuti preko zime. U prirodi je omjer spolova 1:1. Trudnoća košute traje 33-34 tjedna, a pred porod se izdvaja iz krda te se teli u 5. ili 6. mjesecu i obično oteli jedno, a rjeđe dva mladunca. Događa se da jedno ugine kao zametak ili nešto kasnije. Tek rođeno tele teško je 7 do 12 kg. Košuta ima 4 sise, i kada tele toliko ojača da može slijediti majku, košuta se vraća u krdo. Tele postaje samostalno s 9 do 11 mjeseci, a spolna zrelost nastupa najranije sa 16 mjeseci. Od prirodnih neprijatelja jelenu prijete vuk i medvjed, a nejakoj teladi i ris. Životni vijek jelena je 15 do 20 godina, iznimno 25, rast mužjaka se završava s 8 do 9 godina, a košute s 3 do 4 godine.

Izvor slika: Internet