web analytics
Kategorije
UserOnline

Guska lisasta (Anser albifrons L.)

Guska lisastaOva vrsta gusaka spada u rod Anser koju karakterizira siva boja perja, a ujedno je to i osnovna boja. Na glavi oko korijena kljuna ima bijelu lisu koja je tamnijim rubom odvojena od ostalog pretežito sivo-smeđeg perja.

Donji dio tijela u ovih gusaka je prekriveno bijelim perjem između kojega se nalaze nepravilne tamne poprečno postavljenje pruge. Noge su žarko narančaste dok im je kljun narančasto-crvenkaste boje. Guska lisasta je krupna ptica, u dužinu narastu do jednog metra, a kada rašire krila raspon im dosiže do 1,5 metara. Odrasle guske teže od dva do dva i pol kilograma. Neki primjerci mogu težiti i više od 3 kg. Kako je sezona parenja kod gusaka nešto kasnija nego u pataka, ove guske se gnijezde krajem svibnja pa sve do kraja lipnja. U našu zemlju ove guske dolaze iz dalekih sjevernih krajeva gdje žive kao npr. Rusija, Finska, Island, sjeverna Azija ili Grenland. U ovim krajevima se gnijezde, a kako je ptica selica dolazi zimi kod nas gdje zimuje u nizinskim predjelima, osobito močvarnim staništima, vlažnim livadama, naplavnim pašnjacima ili poljoprivrednim površinama. Kako imaju jako izražen socijalni nagon, žive u velikim skupinama ili porodičnim jatima. Kada kreću na put (seoba) više jata se udružuje u jedno veliko jato koje predvode najveća i najjača porodična jata koja dominiraju nad manjim jatima ili usamljenim jedinkama. U našoj zemlji ovo je lovna vrsta gusaka.

Sve slike preuzete su sa interneta.