web analytics
Kategorije
UserOnline

Guska glogovnjača (Anser fabalis L.)

Guska glogovnjača na oprezuPo tjelesnoj građi ova vrsta guske je veća od liste guske. Težina joj se kreće od 2 do 4 kilograma. Boja perja joj je siva koja sa gornje strane tijela ima nešto tamniju nijansu (zagasito siva), dok je sa donje strane svijetlo sive boje.

Podrepak i trtica su joj bijele boje, a glava, vrat, prsa, trbuh i leđa imaju podjednaku nijansu sive boje. Vrat im je u gornjoj djelu nešto uži nego u donjem. Imaju crni kljun koji je od sredine prema vrhu narančasto-crvenkast, a noge su svjetlo ružičaste boje.
Njihovo obitavalište je krajnji sjever gdje se i gnijezde (sjeveroistočna Europa i Skandinavija). Budući da su selice kod nas dolaze i zimuju uglavnom u nizinskim predjelima. Ova zimovališta koja su velike vodene površine, vlažne livade i pašnjaci, često dijele sa lisastim guskama. U okolišu gdje obitavaju hrane se uglavnom biljnom hranom (pasu travu, zeljaste biljke, ponekad se hrane i žitaricama te različitim sjemenkama). Za ovakav način hranidbe dobro im je prilagođen kljun koji je znatno uži nego u pataka i nije jako spljošten pa ima veću snagu zagriza. Prilikom hranjenja stvaraju manja jata, a navečer se ponovno skupljaju u veća večernja jata koja noće na većim vodenim površinama. Sezona parenja ista je kao i u lisaste guske.
Za vrijeme seobe glogovnjače se udružuju u veća jata i u letu formiraju dobro prepoznatljivu „V“ formaciju. U R. Hrvatskoj dozvoljen je lov na ovu vrstu guske.

Slike su preuzete sa interneta.