Svijet oko nas
Kategorije
UserOnline

Svijet oko nas

Milijarde ljudi, u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju, svakodnevno imaju koristi od korištenja divljih vrsta za hranu, energiju, materijale, lijekove, rekreaciju , inspiraciju i mnoge druge vitalne doprinose dobrobiti ljudi. Ubrzana globalna kriza bioraznolikosti, s milijunima vrsta biljaka i životinja pred izumiranjem, prijeti ovim doprinosima ljudi. Svjetski dan divljih vrsta prilika je za slavljenje mnogih prekrasnih i raznolikih oblika divlje faune i flore te za podizanje svijesti o mnoštvu dobrobiti koje njihovo očuvanje pruža ljudima. U isto vrijeme ovaj Dan nas podsjeća na hitnu potrebu za pojačanom borbom protiv zločina koji se odvija protiv divlje flore i faune pri čemu dolazi do smanjenja vrsta na našoj planeti uzrokovanog ljudskim djelovanjem, što ima široki raspon gospodarskih, ekoloških i društvenih učinaka. S obzirom na ove različite negativne učinke, cilj održivog razvoja je usmjeren na zaustavljanje gubitka bioraznolikosti.

Ove godine Svjetski dan divljih vrsta obilježit će se pod temom “Partnerstva za očuvanje divljih životinja”. To će nam omogućiti da slavimo sve napore za očuvanje bioraznolikosti. U okviru ove teme biti će usmjerena pažnja na dvije podteme:

– Morski život i oceani pri čemu ne treba zaboraviti na činjenicu da je oko 70% našeg planeta prekriveno vodom, pa je očuvanje mora vrlo važno za očuvanje mnogih divljih vrsta.

– Posao  i financije su vrlo važna podtema jer na globalnoj razini, napori za očuvanje moraju se financirati i taj posao treba biti obavljen u suradnji sa vladama država, poduzetnicima, multinacionalnim kompanijama koje od svojih zarada trebaju osigurati dio novca za zaštitu divljih vrsta.

Danas slavimo i 50. godišnjicu Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune (CITES) te mu se odaje priznanje značajnom doprinosu koji je CITES dao održivosti, očuvanju divljih životinja i bioraznolikosti.

Svi mi moramo promijeniti naš odnos prema prirodi i moramo raditi zajedno.

 

Voda na burzi. Prije nekoliko tjedana na televiziji bila je odlična emisija o klimatskim promjenama i posljedicama koje one donose. Premda još mnogi ne vjeruju u postojanje ovih promjena ipak se budi sve više svijest ljudi širom zemaljske kugle da se klima mijenja. Tope se ledenjaci na polovima, diže se razina mora koja ugrožava naselja uz morsku obalu, mijenja se salinitet mora, a sa time i kretanje morskih struja.

Efekt staklenika sve više se pojačava, a sječa šuma u južnoj Americi i dalje se nesmiljeno nastavlja. Šume se sijeku i pale, a posljedica toga je oslobađane ugljičnog dioksida koji je zarobljen u stablima i koji se sada nakuplja u atmosferi pojačavajući efekt staklenika i diže temperaturu na Zemlji. I vrti se sve ovo u jednom začaranom krugu, a ljudi se i dalje ne žele odreći svojeg komfora. Nastavlja se bušenje nafte iz koje se dobiva gorivo za automobile, avione, proizvodi se plastika koja će nas jednog dana sve zatrpati i ugušiti.

A što je sa vodom? I nje ima sve manje i manje. Sretni su oni stanovnici gradova i sela koji mogu piti čistu vodu iz slavina. Velika većina njih nisu te sreće. Voda nam služi za navodnjavanje polja kako bi mogli proizvoditi hranu, u njoj uzgajamo ribe, ona nam služi za proizvodnju električne energije, ljeti se kupamo u rijekama i jezerima, hladimo u moru za vrijeme ljetnih vrućina.

Voda se zagađuje u velikim razmjerima, a vrlo malo se radi na tome da se ona pročišćava i ponovno upotrebljava. Siromašne zemlje ne mogu si priuštiti instalaciju skupih sustava za  pročišćavanje voda i ovisni su o bogatima zemljama. Na žalost u već spomenutoj emisiji provučena je jedna informacija koja nije nimalo ugodna, a radi se o tome da se voda počela prodavati na burzama.

Ostvarila su se proročanstva da će doći vrijeme kada će voda biti skuplja od zlata i nafte, da će se zbog nje voditi ratovi. To vrijeme je nastupilo, kupujemo i prodajemo vodu na burzama, i što je ona skuplja bit će skuplji i poljoprivredni proizvodi, hrana i energija. Drugog veljače ove godine proslavili smo međunarodni dan močvarnih staništa sa temom da su močvarna staništa rezervoari vode i da ih moramo čuvati. U njima čuvamo i biološku raznolikost, ali do kada.

Postanimo svjesni važnosti vode, ne dozvolimo da naše izvore dajemo u koncesije strancima. Voda je opće dobro i mora biti dostupna svima. Čuvajmo vodu jer ako ju izgubimo onda smo izgubili i sami sebe.

Voda na burzi
Voda naše bogatstvo
Lokva u šumi
Izvor vode u šumi za napajanje divljači

 

Arhiva