web analytics
Kategorije
UserOnline

Bolesti divljači

Uvodna slikaPrezentacija bolesti divljači za lovce polaznike seminara

Na temelju Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004., Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske donosi „Pravilnik o osposobljavanju lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište“, (NN 102/2014). Jedna od nastavnih cjelina obuhvaća i neprirodno ponašanje i patološke promjene koje se javljaju kod divljači zbog bolesti, onečišćenja okoliša ili drugih čimbenika koji mogu utjecati na zdravlje ljudi nakon konzumacije mesa te divljači. Tema je izuzetno važna, sadrži mnogo informacija sa kojima se lovac polaznik ovog seminara mora upoznati. Radi lakšeg učenja i savladavanja ovog gradiva, i kasnije kao podsjetnik, stavljam ovu prezentaciju na svoju web stranicu. Prezentacija je u pdf formatu (3 djela) i može se štampati. Ovo je moj mali doprinos u edukaciji lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište.

Bolesti divljači 1.dio

Bolesti divljači 2.dio

Bolesti divljači 3.dio