web analytics
Kategorije
UserOnline

Bliži se kraj rike jelena običnog

 

Parenje kod jelena običnog (Cervus elaphus L.) počinje krajem kolovoza ili početkom rujna i obično traje 5 do 6 tjedana. Na snagu i intenzitet rike utječe vrijeme. Ako je za vrijeme rike vrijeme hladno rika je bolja. Ove godine vrijeme je bilo toplo  pa je i sama rika jelena bila tiha, a negdje se i produljila na listopad. Tako je u okolici Klane zbog toplog vremena rika bila slabo izražena, a lovci su produljili svoje lovove na jelena i na mjesec studeni. Mnogi misle ako je rika slaba da nema jelena. Evo nekoliko slika jelena starih i mladih, sa ili bez trofejnih rogova, snimljenih na jednom solištu u blizini Klane.