web analytics
Kategorije
UserOnline

Biosigurnosne mjere u lovištima

Afrička svinjska kuga došla je u blizinu granice naše države. U susjednoj Republici Mađarskoj prošle godine otkrivena su četiri nova slučaja pojave ASK u divljih svinja, a u Rumunjskoj zarazilo se više domaćih nego divljih svinja. Za sada nema informacija da li je zaraza prešla u Republiku Srbiju, ali pitanje je vremena kada će se zaraza pojaviti i u toj zemlji. U Republici Hrvatskoj aktivirane su mnogobrojne institucije i udruženja od Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, Uprave za šumarstvo i lovstvo, Udruge uzgajivača svinja, HLS-a i lovačkih organizacija kako bi svi zajedno započeli sa provođenjem preventivnih mjera i na taj način spriječili ili usporili pohod ove zaraze u Republiku Hrvatsku. Za lovce i lovoovlaštenike propisane su mnogobrojne mjere koje se moraju provoditi u lovištima. U lovištima je potrebno provoditi stroge biosigurnosne mjere kao što su:

– dezinfekcija obuće, opreme i vozila prije i poslije ulaska u lovište

– odrediti odgovorne osobe koje će provoditi dezinfekciju prije i poslije lova

– odrediti vozila kojima će se prevoziti odstrijeljene divlje svinje

– u lovištu nakon odstrjela ne smije se izvršiti vađenje unutarnjih organa odstrijeljenih divljih svinja.

– odrobljavanje se obavlja samo na jednom mjestu koje se može lako očistiti i dezinficirati.

– odrobljene organe potrebno je odlagati u nepropusne kontejnere ili zakapati u zemlju.

– lovci su dužni kontrolirati svoje lovište i aktivno tražiti lešine uginulih divljih svinja, te o pronalasku istih odmah obavijestiti nadležnog veterinara ili veterinarsku organizaciju koja će obaviti zbrinjavanje i odvoz lešine iz lovišta te uzeti uzorke za laboratorijsku pretragu.

– smanjiti populaciju divljih svinja u lovištima do biološkog minimuma.

U okviru provođenja biosigurnosnih mjera u lovištu lovcima je omogućena besplatna pretraga na trihinelozu uzoraka odstrijeljenih divljih svinja pri čemu uzorak mora sadržavati 100 grama mišića (ošit, žvačni mišić, jezični mišić ili mišiće prednjih nogu), potvrdu o podrijetlu divljači, a uz to potrebno je dostaviti i rep divlje svinje. Uz sve nabrojane mjere potrebno je voditi i evidenciju o provođenju istih, a svi lovoovlaštenici su dužni napisati Plan provođenja biosigurnosnih mjera u kojem je potrebno opisati kako će se i gdje provoditi naređene mjere te osobe koje su odgovorne za njihovo provođenje. Za obavljanje dezinfekcije prostora, obuće i opreme lovaca, odrobljenih organa divljih svinja, Ministarstvo poljoprivrede propisalo je upotrebu pojedinih dezinficijenasa (Virkon S, Ecocid S, Virocid). Ovi preparati mogu se nabaviti u poljoprivrednim ili veterinarskim apotekama, a upotrebljavaju se po uputama proizvođača. Sredstva su djelotvorna i u određenim koncentracijama ubijaju virus ASK kroz tridesetak minuta. Kako je epidemija afričke svinjske kuge zahvatila veliki broj zemalja istočne Europe, baltičke zemlje kao i neke zapadnoeuropske zemlje, trebamo primijeniti iskustva tih zemalja u borbi protiv ove epizootije i pokušati spasiti našu zemlju od pošasti koju izaziva ova bolest.

Provođenje biosigurnosnih mjera u lovištu