web analytics
Kategorije
UserOnline

Anatomija i fiziologija lovne divljači

Pod pojmom anatomija podrazumijevamo opis organa s obzirom na oblik, položaj, veličinu, građu i boju, te međusobni odnos pojedinih organa unutar organizma.

Fiziologija je dio biologije i medicine koja istražuje i opisuje funkciju pojedinih organa i organskih sustava.

Organi u organizmu po svojoj funkciji podijeljeni su u organske sustave, a to su dišni, probavni, krvožilni, urogenitalni, endokrini, živčani i osjetilni sustav. U tijelu čovjeka i životinje nalaze se tjelesne šupljine u kojima su smješteni organi različitih organskih sustava. Tako imamo grudnu ili torakalnu šupljinu u kojoj se nalaze pluća i srce sa pripadajućim krvnim žilama i živcima. Poznajemo i trbušnu ili abdominalnu šupljinu u kojoj su smješteni organi nekoliko organskih sustava kao npr. želudac, tanko, slijepo i debelo crijevo, jetra, slezena, gušterača, bubrezi, mokraćni mjehur, ovariji i maternica. U usnoj šupljini nalazi se jezik, pod jezične slinske žlijezde i zubi. Unutar lubanjske šupljine nalazi se mozak sa moždanim ovojnicama.

Najveću masu tijela čini koštani i mišićni sustav. Najveći organ u tijelu je koža. Krv je tekuće tkivo koje se sastoji od tekućeg dijela ili plazme, i korpuskularnog dijela kojeg čine krvne stanice (eritrociti, leukociti, trombociti, limfociti, monociti, razna antijela i imunoglobulini).

Na površini tijela lovne životinje imaju dlaku, na glavi imaju rožnate i koštane izrasline kao sekundarne spolne oznake (rogovi), a na nogama imaju papke. Ptice na površini tijela imaju perje, a na nogama pandže.

Postoje anatomske razlike između ptica i kopnenih životinja, a to su:

 • Pticama je oblik tijela prilagođen letenju
 • Embrionalni razvoj u ptica je izvantjelesni i odvija se su jajetu
 • Tijelo je prekriveno perjem
 • Ptice nemaju mokraćni mjehur već mokraća izlazi zajedno sa izmetom
 • Kosti su ispunjene zrakom (šuplje kosti)
 • Ptice umjesto usne šupljine i zuba imaju kljun
 • Ptice imaju voljku i zračne vrećice
 • Želudac u ptica sastoji se od dva dijela mišićnog i žljezdanog
 • Ptice imaju dva slijepa crijeva
 • Pluća su im čvrsto priljubljena uz rebra
 • Prednji udovi u ptica razvili su se u krila
 • U tijelu imaju jednu šupljinu tj. grudna i trbušna šupljina spojene su u jednu šupljinu koju nazivamo torakoabdomen.

Fiziologija probave

Divlje lovne životinje s obzirom na probavljanje hrane možemo podijeliti u dvije skupine i to:

 1. preživače (jelenska divljač, srneća divljač, muflon, divokoza)
 2. ne preživači (divlja svinja, zvijeri – lisica, vuk, čagalj, medvjed, ris, kune, lasice, divlji zec i kunić).

Preživači imaju složeni želudac koji se sastoji od četiri dijela (burag, kapura, listavac i sirište). Kako se preživači hrane biljnom hranom koja je teško razgradiva ove životinje su evolucijom razvile ovako složeni probavni sustav i uz pomoć bakterija vrlo djelotvorno razgrađuju biljnu hranu.

Mesožderi (zvijeri) i divlja svinja kao svežder imaju jednostavan želudac jer se hrane uglavnom hranom životinjskog porijekla (mesom) koje je lakše za probavu i razgradnju.

Kod ove dvije skupine životinja (preživači i nepreživači) postoji razlika u dužini crijeva. Svi preživači imaju puno duža crijeva nego nepreživači.

Probava u ptica razlikuje se od sisavaca. Ptice se hrane zrnatom hranom koja nakon gutanja prvo dolazi u voljku gdje se vlaži i omekšava. Iz voljke hrana odlazi u mišićni dio želuca gdje se uz pomoć kamenčića zrnata hrana usitnjava, a potom iz mišićnog želuca ovako mehanički usitnjena zrnata hrana odlazi u žljezdani dio želuca gdje se obavlja kemijska razgradnja hrane uz pomoć želučane kiseline i enzima pepsina.