web analytics
Kategorije
UserOnline

Šuma i divljač u jesen

Ljeto je klimatološki završilo i počelo je najzanimljivije doba godine za lovce, a to je lov na jelena. Iako su šume još zelene, a vrijeme toplo, u zraku se osjeća blaga napetost vezana za riku i lov jelena. Hrane u šumi ima dovoljno pa prihrana još nije potrebna. Ako ljeti nismo popravili oštećena hranilišta još imamo vremena da ih pripremimo za zimu jer zbog klimatskih promjena mogla bi nas i zima iznenaditi. Lovci koji se odluče na lov jelena već su trebali osmotriti svoje revire gdje će loviti tu plemenitu divljač. U našoj zemlji lov na jelena počinje sredinom mjeseca kolovoza, 16.08. i traje do 15.01. slijedeće godine. Što je vrijeme hladnije rika jelena je izražajnija. Treba uživati u tom jedinstvenom događaju koji se odvija jednom na godinu kada svaki jelen okuplja svoj harem i ljubomorno ga čuva od konkurenata. No konkurenata ima pa nerijetko dolazi do borbi između suparnika. Pobjednik otjera svojeg konkurenta ili i sam bude pobijeđen i otjeran od svog harema. U procjeni jelena trebamo biti pažljivi te pokušati sačuvati perspektivne jelene koji će svoje kvalitetne gene prenijeti na potomstvo. Ovdje leži velika odgovornost na lovcu, jer jednom donijeta loša odluka nepovratno odnosi kvalitetu životinjske vrste. Loša je odluka lovaca i lovačkih društava da svoju kvotu jelena određenu po lovno gospodarskoj osnovi odstrijele u roku od dan ili dva. Za mene to nije lov i nikad neću podržati ovakav način lova na jelena. U lovu treba uživati, osmatrati, osluškivati i tragati za divljači. Za pravog kapitalca treba se pomučiti, a ne izvršiti odstrjel u dva dana i gotovo. Lovci vi niste mesari, a i sami se hvalite kako volite i štitite divljač. Izlučivanje divljači iz lovišta je važno kako bi se održala biološka ravnoteža i biocenoza ali obavite to na etičan i kulturan način, a ne cijeli odstrjel u dva dana. 

Dolaskom hladnijih dana počinje lov na crnu divljač. Populacija divljih svinja sve je veća, a time i opasnost od pojave afričke svinjske kuge. Prilikom lova lovci bi trebali provoditi sve biosanitarne mjere kako bi prevenirali pojavu ove smrtonosne bolesti za svinje. Uživajte u prirodi i lovu te poštujte divljač i zakone prirode.