Više od sto godina odoljevao je svim neverama i burama koje su puhale u Rijeci. Savijao se pod njihovim snažnim naletima kao i pod snijegom koji nije rijetkost u ovom kraju. No godine čine svoje i starac nije izdržao ovu svoju posljednju borbu sa silovitim vjetrom.