ORAO JASTREBAR  (Hieraaetus fasciatus – Vieillot 1882.)
Svojim izgledom ptica podsjeća na orla i na jastreba. Po svojoj veličini i težini može ju se smjestiti između orla i jastreba. Odrasli primjerci dostižu težinu od 1,5 do 2 kilograma.

Kod odraslih jedinki leđa su crno do smeđe boje dok su vrhovi perja na glavi izrazito svijetli. Na lopaticama ima bijele mrlje raznih veličina. Iznad oka ima izraženu bijelu crtu. Repna pera su siva sa šest poprečnih tamnih pruga. Noge su obrasle perjem sve do kandži, a što je karakteristika „pravih orlova“. Mladi primjerci su smeđe boje, dok je donji dio tijela svjetliji.
GNIJEŽDENJE:  U južnim dijelovima Europe orao jastrebar se počinje gnijezditi u veljači i ožujku. Ženka snese najčešće dva jaja na kojima sjedi oko 40 dana. Gnijezda gradi na stijenama i drveću. Nakon što se izlegnu, mlade ptice ostaju u gnijezdu od 40 do 65 dana, a onda izlijeću iz gnijezda. Sa roditeljima mladi ostaju do slijedećeg proljeća.
PREHRANA:  Orao jastrebar se hrani većim pticama poput golubova i vrana, a od sisavaca kunićima, zečevima, sitnim glodavcima, a voli guštere, žabe i ribe.
PREPOZNAVANJE U PRIRODI:  Orao jastrebar nešto je veći od ženke jastreba kokošara. U letu zapažamo izrazito svijetla prsa koja odudaraju od izrazito tamnih krila. Iz blizine ćemo ga od orla zmijara najlakše razlikovati po perju na nogama. Glasa se slično kao jastreb štekčući „kai-kai-kikiki“.
RASPOROSTRANJENOST:  Ptica je stanarica, a naseljava južna područja Španjolske, Francuske, Grčke, Turske, područja južne i srednje Azije, te sjeverni dio Afrike.
NAPOMENA: Sve slike korištene uz ovaj tekst preuzete su sa interneta.