Trakavičavost pasa uzrokuju trakavice Tenia pisiformis i Tenia serialis kojima su u njihovom razvojnom ciklusu posrednici zec i kunić. Psi se mogu invadirati i Teniom hydatigenom kojoj su posrednici domaći i divlji preživači i svinje. Od ostalih pripadnika ovdje spadaju i Tenia ovis i Tenia multiceps kojima je posrednik ovca i Tenia cervi kojoj je posrednik srna.
Svi predstavnici žive u tankom crijevu psa, a prenose se preko domaćih i divljih biljoždera i sveždera.
IZGLED TRAKAVICE:  Trakavice na prednjem kraju imaju glavicu sa dva vijenca kukica na koji se nastavlja kratki vrat, a zatim niz nezrelih pa spolno zrelih i na kraju gravidnih članaka. Jajašca svih vrsta su međusobno slična, okruglasta su s radijarno prugastom ovojnicom unutar koje je smješten zametak sa tri para kukica. Iz jajašca se u organizmu posrednika razvijaju ličinke u obliku cisticerka ili coenurusa.

Tenia pisiformisMakroskopski snimak T. pisiforis

Kod zečeva cisticerkozu uzrokuju dvije vrste trakavica: Tenia pisiformis i Tenia serialis.
Tenia serialis: pretežno se javlja kod lovačkih pasa i lisica jer  njezina ličinka Coenurus serialis parazitira u potkožnom i među mišićnom tkivu zeca i kunića. Sam Coenurus ima oblik mjehura unutar kojeg se nalazi bistra tekućina, dok je ovojnica prozirna. Na unutarnjoj strani ove prozirne ovojnice nalazi se mnogo uvrnutih glavica budućih trakavica. Veličina mjehura može biti veličine kokošjeg jajeta. Zbog ovakve veličine kod zeca i kunića Coenurus može uzrikovati smetnje u kretanju.
Tenia pisiformis: također se javlja u lovačkih pasa jer njezina ličinka Cysticercus pisiformis parazitira u peritonealnoj šupljini zeca i kunića. Imaju izgled grozdova cisticerka koji su veličine graška i koji vise na jetri, omentumu i potrbušnici. Kako svaki cisticerk ima uvrnutu glavicu u mjehurić buduće trakavice, a jedenjem tkiva (hranidba pasa sa sirovim invadiranim iznutricama divljači) sa ovim grozdovima dovest će do mnogobrojne invadiranosti psa sa ovim parazitom.
RAZVOJ VRSTE Tenia pisiformis:   Odrasla trakavica T. pisiformis parazitira u crijevu mesoždera (lisica, čagalj, vuk, pas) pri čemu se izmetom izlučuje veliki broj članaka ispunjenih jajašcima. Zec se zarazi hranom ili vodom koja je kontaminirana jajašcima ove trakavice. Iz svakog jajašca izlazi mala larva koja ulazi u krvotok te krvlju putuje do trbušnih organa, na čijoj se površini za 2 do 4 tjedna razvijaju cisticerki (mjehurići) veličine zrna graška. Ovisno o broju pojedinih jajašaca može se razviti više desetaka mjehurića i to prvenstveno na jetri, omentumu i potrbušnici. Pas se zarazi hraneći se invadiranim iznutricama uginulih zečeva od cisticerkoze koje nađe u lovištu ili zbog neodgovornosti (neznanja) lovca koji hrani svoga psa prilikom odstranjivanja unutarnjih organa ulovljene divljači. Po dolasku u crijevo psa iz mjehurića se oslobađa ličinka koja se razvija u odraslu trakavicu koja za 1-2 mjeseca počinje izlučivati stotine tisuća jajašaca, koji se izmetom psa izlučuju u vanjski okoliš. Ako u prirodi ova jajašca pojede zec ciklus počinje ispočetka.
SIMPTOMI BOLESTI:  kod pasa odrasle trakavice obično ne uzrokuju teške kliničke simptome, no njihove ličinke u posrednika (zec) i ovisno o njihovom smještaju u tijelu posrednika i broju mogu izazvati znatna oštećenja, posebno jetre. Veliki broj cisticerka u posrednika (zečeva) može izazvati smanjeno uzimanje hrane i mršavljenje. Zečevi se mogu otežano kretati, tromi su i vrlo lako mogu postati plijen predatorima (lisica i pas). Zbog prisutnosti cisticerka u organizmu zečeva, slabi imunološki sustav te su zbog toga zečevi osjetljiviji na druge bolesti, a mogu se javiti poremećaji kod prirasta zečava koji su smanjeni.

Mjehurići(cisticerki) T. pisiformis na jetri zecaCisticerki trakavice T. pisiformis na potrbušnici zeca

SPRIJEČAVANJE BOLESTI I NJENA PROFILAKSA: Suzbijanje bolesti kao i njezino pojavljivanje temelji se na zdravstvenom prosvjećivanju (edukaciji) osobito lovaca. Lovce je potrebno educurati o bolesti, upoznati ih sa mjerama prekidanja razvojnog ciklusa trakavice na način da se spriječi kontakt pasa i divljih mesoždera sa zečevima. U lovištu je potrebno pojačati odstrijel pasa lutalica i divljih mesoždera, provoditi redovitu dehelmintizaciju pasa, provesti pregled odstrijeljenih zečeva, zabraniti hranidbu pasa sa sirovim iznutricama odstrijeljenih zečeva, neškodljivo uništiti invadirane organe zečeva zakapanjem ili spaljivanjem organa, te izvršiti sanitarni odstrijel bolesnih zečeva..
HIGIJENSKA ISPRAVNOST MESA:  meso je upotrebljivo za prehranu ljudi nakon odstranjenja ikrica.