web analytics

Kategorije

UserOnline

Crvena lisica

Tekstovi vezani za biologiju, ekologiju i bolesti lisica.

Srčani crv kod lisica

Continue reading

Svjetski dan borbe protiv bjesnoće 28.rujan 2015.

svjetski-dan-bjesnocaBjesnoća je još uvijek veliki svjetski zdravstveni problem.

Continue reading

Lisica (Vulpes vulpes L.)

LisicaLisica je naša autohtona divljač i od davnina predstavlja predmet narodne predaje, priča i bajki te neizbježnih anegdota i poslovica. U narodnoj predaji slovila je kao mudra i lukava životinja.   Continue reading